Cenník

Izby umiestnenie

Cena celoročne

 
 

vyvýšený suterén

max 1x2,1x3

Od 8 € - 25 €

osoba/noc

/ cena závisí od počtu nocí, počtu osôb v izbe,

vybavenia izby, veku dieťaťa, umiestnenia izby, sezóny /

 

Prízemie

max 1x2,2x3

Poschodie

max 1x2,1x3,1x4

ŠTÚDIO  LUX

max 1 x 5-7

 

Výsledná cena záleží od:

 • Počtu osôb na izbe
 • Počtu nocí v penzióne
 • Sezóny /hlavná zimná, letná, mimo sezóna, TOP sezóna/
 • Umiestnenia izby v penzióne/ vyvýšený suterén, prízemie, poschodie/
 • Vybavenia izby
 • Od veku dieťaťa

*** TOP TERMIN SILVESTER – cenník na vyžiadanie

***  pri  ubytovaní  iba na 1 noc, alebo iba 1 osoby v izbe možný doplatok 30-50%

***  Platba - hotovosť 

***  Na dokončenie rezervácie sa môže vyžadovať  záloha. V prípade nezaplatenia zálohy do stanoveného termínu sa pobyt automaticky ruší

Cena zahŕňa:

 • Ubytovanie
 • Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a služby
 • V prípade možnosti – doprava zo stanice
 • SKIBUS  -  cca 100m

Cena nezahŕňa  -  dopláca sa:

 • Miestna daň  - 1 € / osoba/ noc   - okrem detí do 9,99 rokov
 • Detská postieľka  - 1€ / postieľka/noc alebo dohoda
 • Stravovanie -  raňajky, polpenzia, plná penzia
 • Akékoľvek zviera  / iba po dohode s majiteľom/  5 -10 € / zviera/noc
 • Iné služby – stravovanie, požičiavanie člna, grill party

Storno podmienky

 

 • Prenajímateľ je oprávnený účtovať kompenzáciu vzniknutej straty z neuskutočneného pobytu -storno poplatok zo zaplatenej zálohovej platby v prípade, že zrušíte svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky, alebo telefonicky za nasledovných podmienok:

 

 • pri zrušení /storne/ pobytu nad 30 dní pre nástupom - záloha sa vracia celá- znížená o manipulačný poplatok 35 Eur
 • pri zrušení / storne/ pobytu 29 dní a menej pred nástupom - záloha sa nevracia za žiadnych okolností- storno je100%

 

 • Na základe obsadenosti a možnosti ubytovacieho zariadenia vám môže byť ponúknutý náhradný termín pobytu /max do 2 mesiacov od pôvodnej rezervácie  v prípade voľnej kapacity a za rovnakých podmienok ako pri stornovanom pobyte s tým, že Vaša zaplatená zálohová platba bude v plnej výške akceptovaná.

 

 • V prípade, že sa počas vášho pobytu odídete skôr, platba za pobyt vám nebude vrátená späť.

          V deň nástupu, respektíve pri skrátení pobytu, účtujeme poplatok vo výške 100% z ceny ubytovania. Platba sa         

          nevracia.

Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277 z 26.júna 2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried, je ubytovacie zariadenie Privat BAJA zaradené do kategórie ubytovanie na súkromí, objekt v triede *

Ubytovací poriadok

 • Privat BAJA  (ďalej len prenajímateľ), môže ubytovať hosťa, ktorý je na ubytovanie prihlásený. Pri príchode do ubytovacieho zariadenia za účelom ubytovania je hosť povinný predložiť svoj doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz).
 • Príchod hostí v nástupný deň na pobyt je od 15.00 hod.
 • Izbu alebo apartmán ubytovacie zariadenie Privat BAJA rezervuje v nástupný deň na pobyt do 18.00 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak.
 • V prípade neskoršieho príchodu odporúčame, aby hosť, ktorý má rezervované ubytovanie najmenej 1 hod. pred plánovaným príchodom informoval prenajímateľa.
 • V deň odchodu je hosť povinný uvoľniť izbu, alebo apartmán najneskôr do 09.30 hod.
 • V prípade neskoršieho odchodu (ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak), má prenajímateľ právo účtovať 100% ceny pobytu za nasledujúci deň.
 • V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Prenajímateľ vyžaduje od hosťa zatvárať hlavné vchodové dvere a tým aj celý ubytovací objekt a zároveň ZAMYKAŤ dvere na izbe, pokiaľ sa tam nezdržuje nikto z hostí ubytovaných  na izbe. Za akékoľvek prípadné straty cenností hosťa v Private BAJA prenajímateľ  NENESIE zodpovednosť.
 • Prenájom, alebo používanie vybavenia Privátu BAJA (detské ihrisko, trampolína, bicykle...) je na vlastnú zodpovednosť hosťa. Za prípadné úrazy prenajímateľ nenesie zodpovednosť.
 • Za straty, škody a znehodnotenie majetku Privátu BAJA spôsobené hosťom, zodpovedá hosť a prenajímateľ má právo účtovať od hosťa náhradu škody.
 • Z bezpečnostného hľadiska je vo všetkých vnútorných priestoroch Privátu BAJA fajčenie zakázané !!! Fajčenie je dovolené iba na terase a vonku.
 • Z dôvodu možného požiaru v objekte Privátu BAJA nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich pre osobnú hygienu (holiace a masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.). V prípade nájdenia iného elektrického spotrebiča mu bude zabavený a vrátený po skončení pobytu.
 • Hosť ubytovaný v Priváte BAJA je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, prevádzkových pokynov. V prípade porušenia týchto pokynov má prenajímateľ právo kedykoľvek zrušiť pobyt hosťa bez akejkoľvek náhrady.

Všeobecné obchodné podmienky

Rezervácia ubytovania a platobné podmienky

 • Vyplnením rezervačného formulára Vám obratom vypracujeme a zašleme cenovú kalkuláciu. Vyplnenie a odoslanie rezervačného formuláru slúži výhradne len pre vypracovanie nezáväznej cenovej kalkulácie.
 • Rezervácia pobytu je záväzná až po potvrdení rezervácie / môže sa požadovať záloha až do výšky 30-100%. Číslo účtu a všetky potrebné údaje Vám budú poskytnuté po akceptácii cenovej kalkulácie za pobyt.
 • Po prijatí a pripísaní zálohovej platby na účet, Vám obratom pošleme záväzné potvrdenie Vášho pobytu.
 • V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie nebude Vami uhradená v lehote do 1-3 pracovných dní/ podľa dohody s majiteľom/, Vaša rezervácia pobytu nie je platná.
 • Doplatok za pobyt musí byť uhradený v hotovosti najneskôr v deň príchodu do privátu BAJA.
 • V deň príchodu  môžeme požadovať zaplatenie kaucie/ hlavne pri skupinových pobytoch/ . Prenajímateľ má právo z tejto kaucie si účtovať hosťom spôsobené prípadné škody.
 • Pri prenájme celého objektu požadujeme v deň nástupu na pobyt zaplatiť kauciu za pobyt. Táto kaucia zahŕňa okrem spôsobených prípadných škôd na zariadení a vybavení objektu aj poplatok za záverečné upratovanie celého objektu. V prípade, že objekt odovzdáte v stave, v akom ste si ho prebrali v deň príchodu do ubytovacieho zariadenia, kaucia Vám bude v plnej výške vrátená.
 • V deň odchodu odovzdáte izbu resp STUDIO LUX v takom stave, v akom ste si v deň príchodu izbu resp STUDIO LUX alebo iné vybavenie prebrali. Pri bez škodovom pobyte v ubytovacom zariadení Vám vrátime kauciu v plnej výške, inak  pri poškodení zariadenia Vám odpočítame náhradu z kaucie.
 • Ak čerpáte služby nad rámec zaplatených a vopred dohodnutých služieb, sa tieto služby, platia pred využitím.

Storno podmienky

 • Prenajímateľ je oprávnený účtovať kompenzáciu vzniknutej straty z neuskutočneného pobytu - storno poplatok zo zaplatenej zálohovej platby v prípade, že zrušíte svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky, alebo telefonicky za nasledovných podmienok:
  • 35 až 0 dni pred nástupom na pobyt  100% z výšky prijatej zálohovej platby
  • viac ako 35 dní pred začatím pobytu - 50% z výšky prijatej zálohovej platby
 • Na základe obsadenosti a možnosti ubytovacieho zariadenia vám môžeme  po dohode najneskôr však do 2 mesiacov, ponúknuť náhradný termín pobytu za rovnakých podmienok ako pri stornovanom pobyte s tým, že Vaša zaplatená zálohová platba bude v plnej výške akceptovaná.
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu 36 a viac dní pred nástupom na pobyt vám bude vrátená 100% výška zálohovej platby znížená o manipulačný poplatok , ktorý  je  20 Eur/izba
 • Pri stornovaní rezervácie celého objektu skupinou platia nasledovné storno poplatky:
  • 90 dní pred nástupom na pobyt 80% z výšky prijatej zálohovej platby
  • 89 a menej dní pred nástupom na pobyt 100% z výšky prijatej zálohovej platby.
 • V prípade, že sa počas vášho pobytu odídete skôr, platba za pobyt vám nebude vrátená späť.

Záväznou rezerváciou pobytu akceptujete ubytovací poriadok a potvrdzujete svoj súhlas s vyššie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

Spojte sa s nami

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať!

Penzion Baja
Penzión Baja
+421 905 563 802
privatbaja@post.sk, penzionbaja@pobox.sk
GPS: 49.0965, 19.59142
;

* Všetky políčka sú povinné.

Adresa: Tatranská 19, Liptovský Mikuláš
Napíšte odkiaľ sa chcete k nám dostať.

Penzión Baja

Tatranská 19, Liptovský Mikuláš, 031 05, Slovensko

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, prosím, kontaktujte nás:

 • +421 44 5514 130
 • +421 905 563 802